Otázka 01 / 12

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
Cestná vzdialenosť medzi dvomi idúcimi autami tým istým smerom mimo obce je 100 m. Rýchlosť obidvoch automobilov je 90 km/h. Aká bude medzi nimi cestná vzdialenosť v obci, ak obe autá dodržia rýchlosť 50 km/h?