Pracovné príležitosti

Špecialista/-ka pre validáciu modelov úverového rizika pre ČSOB Bratislava

Plat: 1500.00 € / mesiac
Miesto: Bratislava
Jazyk: Slovenský
Zobraziť

Procesný analytik

Plat: 2000.00 € / mesiac
Miesto: Bratislava, Slovensko
Jazyk: Slovenský
Zobraziť

Junior Controller

Plat: 1500.00 € / mesiac
Miesto: Bratislava, Slovakia
Jazyk: English
Zobraziť

Poistný matematik – modelovanie životného poistenia a dôchodkov

Plat: 2200.00 € / mesiac
Miesto: Bratislava, Slovensko
Jazyk: Slovenský
Zobraziť

Aktuár – neživotné poistenie

Plat: 1800.00 € / mesiac
Miesto: Štefanovičova 4, Bratislava, Slovensko
Jazyk: Slovenský
Zobraziť

Aktuár IFRS 17 – neživotné poistenie

Plat: 2000.00 € / mesiac
Miesto: Štefanovičova 4, Bratislava, Slovensko
Jazyk: Slovenský
Zobraziť

IFRS9 Špecialista opravných položiek

Plat: 1900.00 € / mesiac
Miesto: Bratislava
Jazyk: Slovenský
Zobraziť

Špecialista pre rizikové modely – junior

Plat: 1300.00 € / mesiac
Miesto: Bratislava
Jazyk: Slovenský
Zobraziť

Špecialista zaistenia (analytická práca)

Plat: 1550.00 € / mesiac
Miesto: Bratislava, Slovensko
Jazyk: Slovenský
Zobraziť

Data management and Operations Analyst

Plat: 1800.00 € / mesiac
Miesto: Bratislava, Slovakia
Jazyk: English
Zobraziť

Modeling and Financial Analyst

Plat: 2000.00 € / mesiac
Miesto: Bratislava, Slovakia
Jazyk: English
Zobraziť

Reserving Analyst

Plat: 1400.00 € / mesiac
Miesto: Mýtna, Bratislava, Slovakia
Jazyk: English
Zobraziť

Pricing Analyst

Plat: 1400.00 € / mesiac
Miesto: Mýtna, Bratislava, Slovakia
Jazyk: English
Zobraziť

IFRS 17 Actuarial Analyst for group project

Plat: 2000.00 € / mesiac
Miesto: Mýtna, Bratislava, Slovakia
Jazyk: English
Zobraziť

Life Actuarial Model Developer

Plat: 1400.00 € / mesiac
Miesto: Mýtna, Bratislava, Slovakia
Jazyk: English
Zobraziť

Pricing Actuary

Plat: 1400.00 € / mesiac
Miesto: Bratislava, Slovensko
Jazyk: Slovenský
Zobraziť

Špecialista pre IFRS 17

Plat: 2000.00 € / mesiac
Miesto: Bratislava, Slovensko
Jazyk: Slovenský
Zobraziť

Poistný matematik - tvorba produktov životného poistenia

Plat: 1200.00 € / mesiac
Miesto: Bratislava, Slovensko
Jazyk: Slovenský
Zobraziť

Investičný špecialista

Plat: 1200.00 € / mesiac
Miesto: Bratislava, Slovensko
Jazyk: Slovenský
Zobraziť

Analytik riadenia rizík

Plat: 1200.00 € / mesiac
Miesto: Bratislava, Slovensko
Jazyk: Slovenský
Zobraziť

Experienced Audit Associate - PwC Košice (minimum 1 year of audit experience is mandatory)

Plat: 1450.00 € / mesiac
Miesto: Košice, Slovakia
Jazyk: English
Zobraziť

Audit Senior Associate - PwC Košice

Plat: 1800.00 € / mesiac
Miesto: Košice, Slovakia
Jazyk: English
Zobraziť

Junior Actuary

Plat: 1500.00 € / mesiac
Miesto: SKY PARK Offices, Bottova, Bratislava, Slovakia
Jazyk: English
Zobraziť

Deals Manager - Valuations and Financial Modeling

Plat: 4000.00 € / mesiac
Miesto: Karadžičova, Bratislava, Slovakia
Jazyk: English
Zobraziť

Senior for Business Recovery Services

Plat: 2800.00 € / mesiac
Miesto: Karadžičova, Bratislava, Slovakia
Jazyk: English
Zobraziť

Senior Business Analyst

Plat: 1800.00 € / mesiac
Miesto: Bratislava, Slovakia
Jazyk: English
Zobraziť

Actuary Manager

Plat: 4000.00 € / mesiac
Miesto: Bratislava, Slovakia
Jazyk: English
Zobraziť

Experienced Senior Actuary

Plat: 2500.00 € / mesiac
Miesto: Bratislava, Slovakia
Jazyk: English
Zobraziť

Senior consultant for ESG and Sustainability

Plat: 2300.00 € / mesiac
Miesto: Karadžičova, Bratislava, Slovakia
Jazyk: English
Zobraziť

M&A Consultant - Deals Advisory

Plat: 1450.00 € / mesiac
Miesto: Bratislava, Slovakia
Jazyk: English
Zobraziť

Senior Associate for Capital Markets and Accounting Advisory Services

Plat: 1800.00 € / mesiac
Miesto: Bratislava, Slovakia
Jazyk: English
Zobraziť