Spoznajme aktuárstvo

Všetko o aktuároch, ich povolaní aj štúdiu sa dozviete na tejto stránke.
Zistiť viac

Aktuárstvo

Čo je aktuárstvo?

Aktuárstvo využíva teoretické poznatky z kvantitatiívnych, najmä matematicko-štatistických metód používaných v rozhodovacích ekonomických procesoch.
Pozícia aktuára sa uplatňuje v poisťovníctve, dôchodkovom zabezpečení, investičnom riadení, alebo aktuár pôsobí ako risk manažér. Aktuárov však nájdeme aj v mnohých ďalších oblastiach.
Zistiť viac

Kto je aktuár?

Aktuár je výraz pre poistného matematika. Vytvára poistné produkty životného poistenia, neživotného poistenia a dôchodkového zabezpečenia, navrhuje výšku finančných rezerv.
Pre poisťovníctvo sú aktuári kľúčovou a nenahraditeľnou súčasťou.
Zistiť viac

Aké problémy aktuári riešia?

Pripravuje aktuárske analýzy a výkazy

Vyhľadáva a určuje riziká jednotlivých poistných problémov

Kvantifikuje vplyv svojich zistení na poisťovňu

Podieľa sa na tvorbe technických rezerv

Štúdium

Čo ťa čaká?

Prečo je aktuárstvo výnimočné?

Aktuári riešia neobyčajné a zaujímavé problémy, ktoré sa týkajú nás všetkých.
Zistiť viac

Aké výhody aktuárstvo prináša?

Prestížne pozície, rýchly kariérny rast či súdržná komunita.
Zistiť viac

Máš predpoklady na to stať sa aktuárom?

Aktuári využívajú pri svojom povolaní rôzne zručnosti a znalosti. Máš ich?
Zistiť viac

Kde študovať?

Štúdium v oblasti poistnej a finančnej matematiky sa uskutočňuje na Slovensku napríklad Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici či Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach.
Aktuárstvo ako študijný program II. stupňa sa študuje na Katedre matematiky a aktuárstva, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave.
Zistiť viac

Otestuj si vedomosti z matematiky a logiky

Ako vyzerá práca aktuára?
Vži sa do kože poistného matematika už teraz. Vypočítaj modelový príklad a vyrieš dôležitý problém!
Otestuj sa

Voľné pracovné pozície

Zobraziť všetko

Business Architect pre oblasť Credits (M/Ž)

Plat: 2500.00 € / mesiac
Miesto: Bratislava, Slovensko
Jazyk: Slovenský
Zobraziť

Senior Transfer Pricing Analyst

Plat: 2100.00 € / mesiac
Miesto: Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, Slovensko
Jazyk: Slovenský
Zobraziť

Transfer Pricing Analyst

Plat: 1500.00 € / mesiac
Miesto: Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, Slovensko
Jazyk: Slovenský
Zobraziť

Financial Risk Management Analyst - Bratislava

Plat: 1500.00 € / mesiac
Miesto: Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, Slovakia
Jazyk: English
Zobraziť

Oblastný riaditeľ Stará Ľubovňa (M/Ž)

Plat: 1700.00 € / mesiac
Miesto: Košický kraj
Jazyk: Slovenský
Zobraziť

Analytik riadenia operačného rizika (ž/m/x)

Plat: 1600.00 € / mesiac
Miesto: Jesenského 4, Bratislava, Slovensko
Jazyk: Slovenský
Zobraziť

AP Accountant (m/f) - all levels of seniority

Plat: 1400.00 € / mesiac
Miesto: Bratislava, Slovakia
Jazyk: English
Zobraziť

Analytik procesov (M/Ž)

Plat: 1600.00 € / mesiac
Miesto: Bratislava, Slovensko
Jazyk: Slovenský
Zobraziť

Partneri projektu

Ďakujeme všetkým partnerom za ich veľkú podporu pri vzniku projektu, ktorý zviditeľňuje aktuárstvo a ukazuje dôležitosť tohto povolania.

Gold