Spoznajme aktuárstvo

Všetko o aktuároch, ich povolaní aj štúdiu sa dozviete na tejto stránke.
Zistiť viac

Aktuárstvo

Čo je aktuárstvo?

Aktuárstvo využíva teoretické poznatky z kvantitatiívnych, najmä matematicko-štatistických metód používaných v rozhodovacích ekonomických procesoch.
Pozícia aktuára sa uplatňuje v poisťovníctve, dôchodkovom zabezpečení, investičnom riadení, alebo aktuár pôsobí ako risk manažér. Aktuárov však nájdeme aj v mnohých ďalších oblastiach.
Zistiť viac

Kto je aktuár?

Aktuár je výraz pre poistného matematika. Vytvára poistné produkty životného poistenia, neživotného poistenia a dôchodkového zabezpečenia, navrhuje výšku finančných rezerv.
Pre poisťovníctvo sú aktuári kľúčovou a nenahraditeľnou súčasťou.
Zistiť viac

Aké problémy aktuári riešia?

Pripravuje aktuárske analýzy a výkazy

Vyhľadáva a určuje riziká jednotlivých poistných problémov

Kvantifikuje vplyv svojich zistení na poisťovňu

Podieľa sa na tvorbe technických rezerv

Štúdium

Čo ťa čaká?

Prečo je aktuárstvo výnimočné?

Aktuári riešia neobyčajné a zaujímavé problémy, ktoré sa týkajú nás všetkých.
Zistiť viac

Aké výhody aktuárstvo prináša?

Prestížne pozície, rýchly kariérny rast či súdržná komunita.
Zistiť viac

Máš predpoklady na to stať sa aktuárom?

Aktuári využívajú pri svojom povolaní rôzne zručnosti a znalosti. Máš ich?
Zistiť viac

Kde študovať?

Štúdium v oblasti poistnej a finančnej matematiky sa uskutočňuje na Slovensku napríklad Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici či Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach.
Aktuárstvo ako študijný program II. stupňa sa študuje na Katedre matematiky a aktuárstva, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave.
Zistiť viac

Otestuj si vedomosti z matematiky a logiky

Ako vyzerá práca aktuára?
Vži sa do kože poistného matematika už teraz. Vypočítaj modelový príklad a vyrieš dôležitý problém!
Otestuj sa

Voľné pracovné pozície

Zobraziť všetko

International Business Analyst

Plat: 1450.00 € / mesiac
Miesto: Bratislava, Slovak Republic
Jazyk: English
Zobraziť

Junior špecialista kreditného rizika

Plat: 1300.00 € / mesiac
Miesto: Bratislava, Slovensko
Jazyk: Slovenský
Zobraziť

Digital Audit Center - Team Member

Plat: 1450.00 € / mesiac
Miesto: Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, Slovensko
Jazyk: Slovenský
Zobraziť

Digital Audit Center - Team Member (Pobočka Košice)

Plat: 1450.00 € / mesiac
Miesto: Košice, Slovensko
Jazyk: Slovenský
Zobraziť

Špecialista aktuár

Plat: 1300.00 € / mesiac
Miesto: Bratislava, Slovensko
Jazyk: Slovenský
Zobraziť

M&A Senior Consultant – Financial due diligence - Deals Advisory

Plat: 2200.00 € / mesiac
Miesto: Karadžičova, Bratislava, Slovakia
Jazyk: English
Zobraziť

M&A Consultant - Deals Advisory

Plat: 1450.00 € / mesiac
Miesto: Karadžičova 2, Bratislava, Slovakia
Jazyk: English
Zobraziť

(Senior) Business Transformation Analyst

Plat: 1800.00 € / mesiac
Miesto: Karadžičova, Bratislava, Slovakia
Jazyk: English
Zobraziť

Partneri projektu

Ďakujeme všetkým partnerom za ich veľkú podporu pri vzniku projektu, ktorý zviditeľňuje aktuárstvo a ukazuje dôležitosť tohto povolania.

Gold