Študijný program o ktorom ste asi nepočuli takto začína článok na webovej stránke denníka SME

Študijný program Aktuárstvo oslovil aj redaktorov z denníka SME, osloví aj Teba?

Ste na správnom mieste, ak hľadáte dynamický a perspektívny študijný program, ktorý vám otvorí dvere do sveta matematiky, štatistiky a finančného manažmentu. Aktuárstvo je zaujímavá a rozmanitá oblasť, ktorá sa zaoberá analýzou rizika a jeho riadením. Súčasne ide o kľúčový pilier v oblasti poisťovníctva, bankovníctva, investícií a mnohých ďalších finančných odvetví.

Čo vám štúdium ponúka? Študentom je poskytnutá komplexná výučba v oblasti matematických metód, štatistiky, ekonomiky a poistného práva. Budete mať príležitosť pracovať s reálnymi dátami a získavať praktické skúsenosti pri riešení problémov z oblasti financií a poisťovníctva. Okrem toho nadobudnete znalosti s prácou v programovacích jazykoch a štatistických softvéroch, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie v dnešnom konkurenčnom pracovnom prostredí.

Študenti majú tiež príležitosť absolvovať prednášky z praxe a stáže v renomovaných poisťovacích spoločnostiach a finančných inštitúciách, čo im umožňuje získať cenné skúsenosti a budovať sieť kontaktov už počas štúdia.

Pridajte sa k nám a začnite budovať svoju kariéru v oblasti aktuárstva!

Študijný program Aktuárstvo sa dá študovať na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. V spolupráci so študentkami z tejto fakulty vznikol aj tento článok.