Prečítaj si o aktuárstve viac vďaka úspešnej absolventke zo Slovenska, ktorá na tejto pozícii pracuje v zahraničí.

Počul si už o aktuárstve? Ak ťa baví ekonomika a nezľakneš sa čísel, možno práve toto je tvoja budúca práca, ktorá ťa môže dostať aj za hranice. Aktuárstvo môžeš študovať na viacerých vysokých školách na Slovensku, pričom ide o pracovnú pozíciu, pri ktorej máš vysokú šancu uplatniť sa hneď po škole. Bonusom je už len lákavý vysoký plat. Prečítaj si o tejto práci viac vďaka úspešnej absolventke zo Slovenska, ktorá momentálne pracuje ako aktuárka vo Veľkej Británii.

Aktuár je osoba, ktorá oceňuje, hodnotí budúce riziko, kalkuluje poistné a určuje výšku rezerv, pomáha pri vytváraní investičnej politiky a alokácii zdrojov, analyzuje vplyv demografických zmien, pôsobí ako súkromný konzultant, ktorý spravuje dôchodkové poistenie. Radí v priemysle a podnikaní v širokej oblasti finančných a štatistických problémov, dohliada na finančnú politiku vlády v oblastiach, ako sú sociálna starostlivosť, dôchodkové zabezpečenie a penzijné schémy.

Uplatnenie si nájdu okamžite po štúdiu

Potvrdením významu aktuárskej profesie, ale predovšetkým kvality štúdia tohto odboru na Slovensku sú desiatky absolventov tohto študijného programu v praxi, a to nielen v poisťovniach, bankách, penzijných a investičných fondoch a audítorských spoločnostiach.

„Momentálne pracujem pre konzultantskú firmu 4most vo Veľkej Británii, kde pomáham klientom, ktorými sú životné poisťovne, na rôznych projektoch. Veľa projektov je momentálne zameraných na výpočet rizík či výšku rezerv ako súčasť medzinárodných finančných štandardov,“ vraví Hana Drake, ktorá vyštudovala aktuárstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Práve jej príbeh dobre vykresľuje, kde všade sa môže absolvent aktuárstva zo Slovenska uplatniť, a to nielen v domácom prostredí.

Cez účtovníctvo, s ktorým sa stretla na bakalárskom stupni, sa posunula pri magisterskom štúdiu práve k poistnej matematike, teda k aktuárstvu„Aktuárstvo má dosť široký záber, keďže rieši mnoho problémov a rizík v poisťovníctve či ekonomike. Práve v tom som sa našla. Zistila som, že ide o dynamickú a zaujímavú profesiu, kde môžem uplatniť technické aj komunikačné zručnosti. Je veľa rôznych typov aktuárskej práce,“ opisuje svoju motiváciu študovať aktuárstvo Hana Drake.

Zdroj: Unsplash.com / Jason Goodman

Už počas štúdia môžu študenti aktuárstva spoznávať skutočnú prácu a všetky zákutia tohto povolania. „K dispozícii máme viacero praktických možností – či už priamo počas vyučovania, keď rozoberáme reálne problémy praxe, alebo prostredníctvom zahraničných študijných programov,“ vraví Patrícia Teplanová, čerstvá absolventka aktuárstva z Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa taktiež uplatnila vo svojom odbore prakticky ihneď po získaní titulu.

Lákadlom je aj vysoký plat

Atraktivitu a zároveň veľký dopyt po aktuároch potvrdzuje aj Hana Drake. Tá sa ihneď po vysokej škole dokázala zamestnať v známej medzinárodnej spoločnosti Zurich Insurance a dostala sa na stáž do Luxemburgu. Už o pár mesiacov neskôr sa aktuárka zo Slovenska prepracovala priamo do Londýna, kde sa zamestnala v americkej poisťovni MetLife. „Pomohlo mi, že som poznala slovenský trh a zároveň ovládala jazyky. Dostala som príležitosť presťahovať sa do Londýna a spolupracovala som s kolegami z celého sveta,“ vysvetľuje Hana Drake.

Hana Drake / zdroj: archív Hany Drake

Hane Drake sa po pôsobení v MetLife podarilo zamestnať aj v kanadskej spoločnosti Foresters. Na aktuárstve si pochvaľuje aj rýchly kariérny postup, široké možnosti a veľmi slušné ohodnotenie, ktoré sa aj na Slovensku môže vyšplhať až do 5-tisíc eur.

„V Anglicku a v mnohých iných krajinách to funguje tak, že musíte spraviť 13 aktuárskych skúšok, kým oficiálne dostanete štatút kvalifikovaného aktuára od Inštitútu aktuárov v Oxforde. Skúšky sa robia popri práci a toto štúdium trvá pokojne aj 4 – 6 rokov. Od aktuárov sa očakáva profesionalita a vysoké štandardy práce. Tento proces kvalifikácie je síce náročná cesta, ale vedie k získaniu mnohých zručností, ktoré sa reálne používajú v praxi. V neposlednom rade získa človek nových známych zo študentských kruhov. Udržiavanie kontaktov v aktuárskych komunitách je dôležité – máloktorá profesia v rámci finančníctva je takáto aktívna. Jednotlivci spolu držia tak ako aktuárske inštitúty vo svete.“

Dnes sa Hana Drake stará o vlastných klientov a riadi vlastný tím. Ako sama vraví, aktuárstvo miluje najmä pre jeho flexibilitu, ktorú potvrdzuje aj jej všestranná a bohatá kariéra. „Mladým ľuďom, ktorí majú vzťah k číslam, odporúčam štúdium aktuárstva všetkými desiatimi. Ja osobne som tento krok nikdy neoľutovala. Kto má záujem neustále zlepšovať svoje technické, komunikačné a manažérske zručnosti, ten nájde výborné uplatnenie v aktuárskej praxi na Slovensku aj v zahraničí,“ uzatvára Hana Drake.