Význam aktuárov stále nie je širokej neodbornej verejnosti jasný. Čo táto pozícia skrýva a aký dopad má na celú spoločnosť?

Prakticky každý človek má uzatvorený určitý typ poistenia. Zmluvu, ktorá určuje výšku poistného, definujú presné výpočty a dôsledné predpovede. Zároveň sme pri poistných zmluvách zvyknutí na akúsi istotu či konštantnosť. Zmeny sú väčšinou minimálne.

A práve aktuárstvo rieši ako, kedy, kde a prečo treba podstupovať riziko spojené s poistením. Zaujíma sa o to, aká je cena rizika, ako nastaviť zisk za prijatie tohto rizika, aby bolo riziko aj zisk podľa predstáv poisťovne. Stanovovaním sadzieb poistného aktuári priamo určujú jeho výšku, ktorú platíme za dojednané krytie.

zdroj: Unsplash

Bez aktuárov by nastal chaos

„Napríklad životné poistenie sa uzatvára na mnoho rokov dopredu. A poisťovňa pochopiteľne musí mať čo najlepší odhad toho, koľko ju bude daná poistka stáť a ako sa bude situácia vyvíjať. Práve v tomto bude sú aktuári takí dôležití – na základe faktov, štatistík a predpovedí vypočítajú, ako by mala poistka či iný finančný produkt vyzerať,“ vraví Lenka Neštická, aktuárka zo spoločnosti Zurich Insurance Company Ltd.

Základným cieľom aktuárstva je dosiahnuť, aby čiastka, ktorú poisťovňa vyberie od všetkých klientov, bola minimálne taká veľká, aby pokryla škody, ktoré poisťovňa vyplatí na poistnom za určité obdobie.

Význam aktuárov sa však nekončí len pri výpočtoch budúcich poistiek. Títo zamestnanci poisťovní, bánk či iných finančných inštitúcií tiež vypočítavajú výšku technických rezerv a zároveň dohliadajú na solventnosť. A bez týchto podkladov by vo finančnom svete mohlo dochádzať k omylom a chybám, ktoré by znamenali straty pre samotné poisťovne či banky, ako aj pre obyčajných ľudí.

„Asi najlepšie by sa to dalo vysvetliť na paralelách. Ak chce obuvnícka firma vyrábať topánky, potrebuje remeselníkov a dizajnérov, ktorí tie topánky navrhnú a vyrobia. A podobne, ak chce poisťovňa preberať riziko straty z poistených na seba, tiež potrebuje „remeselníka“, ktorý rizikám rozumie a vie ich oceniť. Takže aktuári sú profesia, bez ktorej by poisťovňa nedokázala fungovať, pretože by nedokázala navrhnúť poistné produkty a správne oceniť riziká, ktoré na seba preberá,“ vraví Jozef Koma, člen predstavenstva UNION poisťovne.

Chránia ľudí pred osobnými tragédiami

Na aktuárstvo ako profesiu sa dá pozerať z dvoch smerov. V užšom slova zmysle aktuári významne prispievajú k stabilite poistného sektora. Táto rola aktuárov je pre bežného klienta neviditeľná. Každý z nás však chce mať istotu, že v ťažkých životných situáciách sa môže na svoju poisťovňu spoľahnúť. A tu prichádza na rad druhý, široký záber vnímania práce aktuárov.

„Poistením chránite ľudí pred tým, aby sa dostali do situácie, ktorú finančne nedokážu zvládnuť. V neživotnom poistení bolo za rok 2020 takto poisťovňami vyplatených takmer 600 miliónov eur a v životnom poistení to bolo ešte viac. To je obrovský objem prostriedkov, ktoré odvrátili mnohé osobné tragédie. Ako aktuár ste uprostred tohto odvetvia a bez vás by fungovanie poisťovníctva nebolo možné. Osobne to cítim ako poslanie pomoci ľuďom v ťažkých situáciách a väčšej istoty a bezstarostnosti v živote každého jedného z nás,“ uzatvára Jozef Koma.