Počul si už o profesii aktuárstvo? Ak nie, nevadí. Vysvetlíme ti, kto aktuári sú, na čom pracujú a najmä prečo sa tento odbor oplatí študovať.

Aktuár je kľúčovou a výnimočnou postavou v oblasti poisťovníctva. Práve aktuári sú zodpovední za množstvo dôležitých úloh, keď určujú a ohodnocujú riziká, navrhujú poistné produkty, počítajú výšku technických rezerv či kalkulujú sadzby a výšky poistného. V princípe sa dá povedať, že aktuár rieši ako, kedy, kde a prečo je možné podstupovať riziko spojené s poistením. Aktuárov teda nájdeme v poisťovniach či bankách, sú tiež súčasťou rôznych priemyselných odvetví, no pôsobia aj v štátnej správe.

Aj „nudná“ matematika sa mení na zábavu

„Aktuári vidia dovnútra relatívne komplexného obchodného modelu poisťovní vďaka svojim analytickým, štatistickým a poistnomatematickým znalostiam. Rozumejú ziskovosti poistných produktov a vedia identifikovať a riadiť zdroje zisku poisťovne. Zároveň vedia pri riadení poisťovne zohľadniť významné súvisiace riziká,“ vraví Jozef Dúcky, skúsený aktuár z poisťovne NN.

Pri rozhodnutí sa pre pozíciu aktuára je podstatné spoznať jej detaily a zásady. Na to je ideálne štúdium aktuárstva či odboru poistnej matematiky, ktorá zahŕňa všetky podstatné predmety. Počas štúdia sa budúci aktuári oboznámia s množstvom zaujímavých oblastí, ktoré môžu využiť v zamestnaní, ale aj v bežnom živote. Teóriu finančnej matematiky, poznatky z poistnej matematiky či vedomostí z teórie pravdepodobnosti a štatistiky sú zároveň doplnené o poznatky z modernej výpočtovej techniky.

Na pracovných portáloch nájdeme inzeráty od firiem, ktoré za prácu aktuára ponúkajú až 4 000 eur. Zdroj: Unsplash.com

„Keď som prvýkrát počula o aktuárstve, ani som netušila, o čo ide. Vedela som však, že mi je blízka matematika a ekonomika, tak som to skúsila. A dnes, po ukončení štúdia, viem, že to bolo to najlepšie rozhodnutie. Môže sa zdať, že ide o stereotypnú prácu, no je to práve naopak. Aktuárstvo je veľmi dynamické a zaujímavé,“ tvrdí čerstvá absolventka Ing. Patrícia Teplanová.

Kde sa dá aktuárstvo a jemu príbuzné študijné programy študovať?

  • Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave
  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vysoký plat aj rýchly kariérny rast

Študenti aktuárstva si už počas štúdia vyskúšajú rôzne praktické činnosti a riešia reálne problémy poisťovní či iných spoločností. Vďaka prepojeniu praxe a teórie sa potom dokážu prakticky okamžite po štúdiu zamestnať na plnohodnotnej pozícii. „Z môjho ročníka sme sa uplatnili v odbore všetci, ktorí sa cestou aktuárstva vybrali. Naozaj platí, že dopyt po absolventoch vysoko prevyšuje počet nových vyštudovaných aktuárov,“ vraví Patrícia Teplanová.

Lákadlom pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú o svojej budúcnosti, je podľa absolventov okrem uplatnenia aj vysoký plat či rýchly kariérny rast. Aj v súčasnosti nájdeme na pracovných portáloch inzeráty od firiem, ktoré za prácu aktuára ponúkajú až 4 000 eur. Výška platu v tomto prípade odráža najmä dôležitosť a postavenie aktuárov v poisťovniach či bankách.

„Samozrejme, vysoký plat je super, no mne sa na aktuárstve páči aj niečo iné. Sme veľmi úzko spolupracujúca a nápomocná komunita. Navzájom sa podporujeme a pomáhame si, čo pri mnohých povolaniach vôbec nie je samozrejmosťou,“ uzatvára Patrícia Teplanová.