6.12.2022 sa uskutočnil deň otvorených dverí na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave pre záujemcov o študijný program Aktuárstvo z gymnázia Bilíkova v Bratislave.

Študentom gymnázia boli predstavené možnosti štúdia na Fakulte hospodárskej informatiky spolu s ukážkou prednášky z predmetu Matematika pre životné poistenie.

Možno o rok budú práve oni sedieť v laviciach ako študenti Data science v ekonómií a o pár rokov ako študenti Aktuárstva 🙂