Zisťoval si niekedy, ako sa vyvíjalo poistenie a aký vplyv malo na našu spoločnosť?

Kedy vzniklo a ako sa vyvíjalo poistenie na Slovensku?
Na čo bolo zamerané prvé poistenie?
Kedy vzniklo prvé havarijné poistenie?

Odpovede na tieto otázky nájdete v sérií náučných videí od ČSOB poisťovne a Dejepis inak. ⬇️

Vedeli ste, že prvé poistné zmluvy sa datujú až do staroveku? V starovekom Ríme a Grécku sa uzatvárali dohody medzi obchodníkmi, ktorí sa vzájomne chránili pred stratou v prípade lodných nešťastí. Aj v stredoveku sa objavovali prvky poistenia, kde obchodníci spoločne prispievali do fondu na vyrovnávanie škôd. No skutočným míľnikom bol vznik moderného poistenia v 17. storočí.

V Londýne, ktorý bol vtedy obchodným centrom, vznikli prvé poisťovne, ktoré poskytovali ochranu proti požiarom. To viedlo k založeniu Londýnskej poisťovne, prvej poisťovne zameranej na majetok. Postupne sa rozšírili aj iné druhy poistenia, ako napríklad životné poistenie, ktoré sa objavilo v 18. storočí. Tieto inovácie zmenili spôsob, akým sme si chránili svoje majetky a zabezpečovali svoje rodiny.

Rozvoj priemyslu a technológií v 19. a 20. storočí priniesol nové výzvy, ktoré si vyžadovali nové formy poistenia. S narastajúcim počtom áut v uliciach sa objavila potreba poistenia motorových vozidiel. Tento trend sa ďalej rozšíril na rôzne oblasti, ako napríklad cestovné poistenie alebo poistenie proti katastrofám.

Dnes žijeme v dobe, kedy máme prístup k širokej škále poistení, ktoré nám poskytujú bezpečnosť a ochranu. Poistenie nám pomáha pri obnove majetku po nešťastí, chráni naše zdravie a poskytuje finančnú istotu našim rodinám. Je to výsledok mnohých storočí inovácií, ktoré sa postarali o to, aby sme mali možnosť zabezpečiť svoju budúcnosť.