Členovia Pracovnej skupiny pre propagáciu aktuárstva Slovenskej spoločnosti aktuárov sa v dňoch 17. 2. a 18. 2. 2022 zúčastnili diskusie o povolaní aktuára a o možnostiach štúdia aktuárstva na Slovensku so študentmi maturitných ročníkov Gymnázia Bilíkova v Bratislave.

https://gymbilba.edupage.org/

Zdroj: https://gymbilba.edupage.org/