JurajVie vzdeláva prostredníctvom krátkych a zaujímavých videí o matematike a fyzike. Tentokrát pripravil video o matematických paradoxoch, s ktorými sa ako aktuári určite stretnete.