Prečo si vybrať študijný program Aktuárstvo? Pretože aktuárstvo je vyhľadávanou a vynikajúcou platenou profesiou doma i v zahraničí a naši absolventi sú skvelým dôkazom toho, že sa vedia presadiť aj na medzinárodnom trhu práce.