Katastrofické udalosti zapríčinené klimatickými zmenami nás zasahujú viac a častejšie než kedykoľvek predtým. Záplavy, extrémne zrážky, suchá a lesné požiare sa stávajú bežnou realitou nášho života. Od klimatológov vieme, že následky extrémnych výkyvov počasia budú do budúcnosti nákladnejšie, hovorí predsedníčka slovenských aktuárov Mária Kamenárová – predsedníčka Slovenskej spoločnosti aktuárov a bývala predsedníčka Európskej spoločnosti aktuárov.

V rozhovore s Máriou Kamenárovou sa dozviete:

  • ako klimatická zmena mení trendy v poisťovaní škôd,
  • čo by mohol urobiť štát, aby ochránil seba, firmy a obyvateľov pred extrémami počasia,
  • ako sa môžu chrániť sami ľudia a firmy,
  • ako je na tom Slovensko z hľadiska poistenia voči klimatickým rizikám,
  • prečo sa ľudia v niektorých oblastiach Spojených štátov nemôžu poistiť.

Klimatické zmeny a s tým súvisiace riziká sa stali jednými z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich poistenie. CRO Fórum, združenie risk manažérov veľkých poistných skupín, zaradilo tieto riziká medzi desať najvýznamnejších rizík vôbec. Tieto riziká zahŕňajú stratu prístupu k pitnej vode, biodiverzity a úrody v dôsledku záplav, sucha alebo povodní. Klimatické riziká predstavujú budúce neistoty, ktoré môžu mať značný vplyv na hospodárstvo a majetok firiem. Poisťovne sa snažia prispôsobiť sa tejto neistote a meniacim sa trendom kľúčových ukazovateľov. Zvyšujúca sa frekvencia a intenzita katastrofických udalostí, ako sú záplavy, povodne, náhle zrážky, suchá a lesné požiare, poukazujú na dôležitosť adaptácie poisťovní na zmenu klímy a zodpovednú stratégiu v riadení rizika.

Poisťovne musia zohľadniť budúce neistoty a meniace sa trendy pri stanovení výšky poistenia. Klimatické riziká predstavujú hrozbu pre majetok obyvateľov a firiem, pričom nedostatočné poistenie môže viesť k významným hospodárskym stratám. Slovensko sa podľa EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) pohybuje v horšej polovici štátov z hľadiska poistenia proti klimatickým rizikám, čo znamená, že obyvatelia a firmy sú nedostatočne chránení proti extrémnym klimatickým udalostiam. Zvyšujúci sa morálny hazard a nízka miera poistenia majetku sú výzvami, ktorým čelí nielen poisťovníctvo, ale aj samotní občania. Je dôležité, aby ľudia chápali svoje riziká a primerane sa poistili, aby boli chránení pred nepredvídateľnými dôsledkami extrémneho počasia.

Viac sa dočítate v originálnom článku alebo si môžete vypočuť podcast na túto tému.

[zdroj: euractiv.sk]